Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje w okresie od kwietnia 2022 roku do marca 2025 roku projekt, którego celem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Nazwa Projektu: “Samodzielnie, ale nie sami – przez życie”.
Projekt współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego i
kujawsko-pomorskiego.
Grupa docelowa: 92 osoby niepełnosprawne z województwa wielkopolskiego i kujawskopomorskiego.
Czas trwania projektu: od 01 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2025 roku
Miejsce realizacji: Ośrodek Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie i Integracyjne Centrum
Aktywności w Inowrocławiu.
Realizacja projektu:
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
– w Gnieźnie: 08.00-15.35
– w Inowrocławiu – 7.00-15.00
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
– zgłoszenie się do placówki Caritas AG, przedłożenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie,
– przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem danego uczestnika oraz badania wstępnego
(spisanie danych, pobranie dokumentu poświadczającego orzeczenie o niepełnosprawności,
diagnoza, itp.),
– określenie kompetencji i umiejętności, które terapeuci w trakcie terapii starają się rozwijać,
– podpisanie oświadczenia RODO/deklaracji współpracy i opracowanie Indywidualnego Planu
Działania (IPD).
Formy wsparcia świadczone w ramach projektu to:
I.1 Rehabilitacja indywidualna dzieci na sali: liczba godzin udzielonej rehabilitacji w danym okresie
finansowania – ok. 3940 godzin. 1 sesja trwa 1,5 godziny podczas, której stosujemy metody pracy
opartej na:
– rehabilitacja indywidualna z wykorzystaniem elementów metod neurofizjologicznych (ok. 45 minut),
– integracja Sensoryczna indywidualna (ok. 45 minut).
I.2 Rehabilitacja grupowa dzieci na sali: liczba godzin udzielonej rehabilitacji w danym okresie
finansowania – ok. 330 godzin. W sesji uczestniczą śr. 3 osoby. 1 sesja trwa 1,5 godziny podczas,
której stosujemy metody pracy opartej na:
– zajęcia grupowe z elementami Integracji Sensorycznej (ok. 45 minut),
– zajęcia grupowe plastyczne z terapią ręki (ok. 45 minut).
Rehabilitacja indywidualna i grupowa skierowana jest dla 70 dzieci na sali rehabilitacyjnej w Gnieźnie.
I.3 Rehabilitacja indywidualna dorosłych na świetlicy: liczba godzin udzielonej rehabilitacji w danym
okresie finansowania – ok. 1350 godzin, 1 sesja trwa 1,5 godziny podczas, której stosujemy metody
pracy opartej na:
– arteterapia (ok. 30 minut),
– ćwiczenia psychomotoryczne połączone z ćwiczeniami edukacyjnymi (ok. 30 minut),
– rehabilitacja, ćwiczenia (ok. 30 minut).
I.4 Rehabilitacja grupowa dorosłych na świetlicy: liczba godzin udzielonej rehabilitacji w danym
okresie finansowania – ok. 1230 godzin. W sesji uczestniczy śr. 5 osób. 1 sesja trwa 1,5 godziny
podczas, której stosujemy metody pracy opartej na:
– rehabilitacja, ćwiczenia (ok. 30 minut),
– ergoterapia z socjoterapią (ok. 30 minut),
– arteterapia z zajęciami edukacyjnymi (ok. 30 minut).
Rehabilitacja indywidualna i grupowa na świetlicy skierowana jest dla 22 dorosłych osób
niepełnosprawnych w Gnieźnie i Inowrocławiu.