Parafialny Zespół Caritas w Tucznie świętował wczoraj 15. rocznicę działalności na rzecz drugiego człowieka. Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył proboszcz parafii, ks. Mirosław Kwiatkowski, a koncelebrujący Eucharystię dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ks. Marcin Andrzejewski, wygłosił homilię.

W słowie skierowanym do uczestników liturgii mówił: “Jestem ogromnie wdzięczny, że Zespół skupia wokół siebie osoby oddane dziełu wolontariatu, które z miłosierdzia i służby ubogim uczyniły program swego życia! To one oddają swój czas i siły dla bliźnich z terenu parafii i nie tylko. To one są dowodem na to, że ewangeliczne wezwanie do miłości zakorzeniło się w ich sercach. Bardzo dziękuję za ich zaangażowanie, wytrwałość, cierpliwość, a co za tym idzie za piękną posługę na wzór Chrystusa Sługi, jakiej się podejmują we wspólnocie parafialnej i na rzecz całej Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom, urzędom i poszczególnym darczyńcom, którzy na co dzień wspierają Parafialny Zespół Caritas. Bądźcie razem w tym wielkim dziele miłosierdzia! Parafia, a tym samym Kościół służąc ubogim, wzrasta w świętości! Natomiast służba potrzebującym jest nie tylko znakiem wiarygodności Kościoła i jego wierności Chrystusowi, ale jest pewną drogą do świętości!”.
Życzymy wszystkim wolontariuszom z PZC w Tucznie oraz wspierającym ich życzliwym parafianom i nie tylko, aby nie tracili zapału w czynieniu dobra i nadal z taką gorliwością, jak do tej pory, świadczyli o swojej miłości do Pana Boga i drugiego człowieka!