Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej informuje, iż dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2024 roku realizujemy projekt pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży przez okres, co najmniej 6 miesięcy”.

Celem niniejszego zadania jest minimalizowanie wszelkiego typu napięć emocjonalnych, nabycie wiedzy, rozwinięcie talentów i zainteresowań wśród 20 – osób – dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, poprzez prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Promyk Dobra” Caritas AG w Chodzieży.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom nastąpi zminimalizowanie skutków zjawisk, na które narażeni, na co dzień są uczestnicy – poprzez tematykę skierowaną na zakwestionowanie niekorzystnych norm, oczekiwań i przekonań, umożliwiającą zbudowanie w ich miejsce norm, przekonań i oczekiwań prawdziwych i pozytywnych.

Uczestnicy nabędą nowe umiejętności przydatne w przyszłym życiu, m.in.:
– większą świadomość na temat używek – socjoterapia,
– poprawią wyniki w nauce – edukacja.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej w Chodzież.