Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej informuje, iż dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Inowrocław w 2024 roku realizujemy projekty pn.: „Razem możemy więcej” oraz  „Najcenniejsze jest zdrowie”.

„Razem możemy więcej”:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego, lokalnego, osób ubogich, defaworyzowanych, poprzez szerzenie idei systematycznego wolontariatu i integracji międzypokoleniowej wśród dzieci, młodzieży, osób starszych.
Nasz projekt to ukazanie wolontariatu jako formy, która wszystkim się opłaca:
– edukacja – działania związane z regularnymi spotkaniami, szkoleniem w zakresie opieki nad osobami starszymi,
– działanie – uczestnictwo w sekcjach, zajęciach, klubach tematycznych, organizowanych akcjach, korzystanie z wiedzy/aktywności i dzielenie się nią z innymi.

Projekt jest skierowany do 80 odbiorców – wolontariusze i osoby defaworyzowane, korzystające ze wsparcia wolontariuszy.

„Najcenniejsze jest zdrowie”:

Podjęte działania będą miały na celu propagowanie zdrowego stylu życia na terenie Miasta Inowrocław – wśród młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych podopiecznych placówki Caritas A.G. – Integracyjnego Centrum Aktywności w Inowrocławiu.
Niniejsze zadanie realizować będziemy poprzez udostępnienie następującej oferty programowej:

– promowanie zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie i diety odpowiednie dla wieku – wykłady i zajęcia praktyczne ze specjalistą ds. zdrowego żywienia/dietetykiem,
– zdrowie psychiczne – kontakty z rówieśnikami, rozwiązywanie konfliktów, kontakt z naturą, odpoczynek, problemy wieku dorastania, walka z nałogami – zajęcia z psychologiem,
– aktywność ruchowa – zajęcia sportowe w ośrodku i poza ośrodkiem – basen, siłownia, kręgielnia.

Projekt jest skierowany do 50 odbiorców – dorosłe osoby z niepełnosprawnością, wolontariusze, rodziny, rówieśnicy, itp. Wszystkie działania realizowane będą na terenie placówki – Integracyjnego Centrum Aktywności Caritas AG w Inowrocławiu (ul. ks. B. Gordona 2).

Zadania publiczne są współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Inowrocław.