W roku szkolnym 2023/2024 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ponownie realizowała inwestycję społeczną mającą na celu dopełnienie systemu dożywiania dzieci pn. „Żółty Talerz”.

Jest to wspólny program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z innymi polskimi organizacjami pomocowymi.

Realizacja programu przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej polegała na zwiększeniu liczby dożywianych dzieci oraz poprawie jakości i intensywności dożywiania w placówkach Caritas. Programem objęto następujące placówki z terenu naszej archidiecezji:

– Świetlicę Środowiskową „Promyk Dobra” w Chodzieży,
– Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy – placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Dzięki realizacji programu „Żółty talerz” każdego dnia dzieci uczęszczające na zajęcia otrzymały pełnowartościowy posiłek.

Podstawowym celem programu było dofinansowanie dożywiania dzieci przez zapewnienie zdrowego posiłku dla 63 naszych podopiecznych. Ponadto w ramach realizacji zadania przeprowadzono spotkania na temat zdrowego odżywiania dla rodziców i dzieci, które poprowadzili doświadczeni dietetycy, wychowawcy.

Program jest finansowany ze środków otrzymanych od Kulczyk Foundation.