Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja domu katolickiego w Powidzu celem poprawy jego efektywności energetycznej”

Numer projektu: RPWP.03.02.01-30-0079/21

Beneficjent: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Cele projektu: Podstawowym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej domu katolickiego w Powidzu poprzez zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery (w szczególności dwutlenku węgla i pyłów PM10) i ogólną poprawę komfortu termicznego budynku.

Planowane efekty: Efektem będzie zapewnienie odpowiednich warunków termicznych dla użytkowników budynku, zmniejszenie zużycia energii oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania budynku. Po realizacji inwestycji możliwość będzie prowadzenia działalności społecznej.

Wartość projektu: 3 744 376,17 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 182 719,74 zł