Nazwa Projektu: “Samodzielnie, ale nie sami – przez życie”.
Projekt współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
Grupa docelowa: 92 osoby niepełnosprawne z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
Czas trwania projektu: od 01 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2025 roku
Miejsce realizacji: Ośrodek Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie i  Integracyjne Centrum Aktywności w Inowrocławiu.
Realizacja projektu:
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
– w Gnieźnie: 08.00-15.35
– w Inowrocławiu – 7.00-15.00
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
– zgłoszenie się do placówki Caritas AG, przedłożenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie,
– przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem danego uczestnika oraz badania wstępnego (spisanie danych, pobranie dokumentu poświadczającego orzeczenie o niepełnosprawności, diagnoza, itp.),
– określenie kompetencji i umiejętności, które terapeuci w trakcie terapii starają się rozwijać,
– podpisanie oświadczenia RODO/deklaracji współpracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).