Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej informuje, iż dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Inowrocławskiego w roku 2019 na terenie powiatu inowrocławskiego realizujemy następujące projekty:

– „Niepodległa ojczyzna – źródłem naszej kulturalnej inspiracji” w ramach działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury. Jego celem jest stworzenie możliwości rozwoju: emocjonalnego, intelektualnego, poznawczego, zainteresowań i uzdolnień dla właściwego rozwoju psychofizycznego 56-osobowej grupy osób, podopiecznych placówki dla osób niepełnosprawnych w Inowrocławiu oraz placówki dla młodzieży w Kruszwicy – poprzez organizowanie zajęć o tematyce kulturalnej poświęconej ziemi kujawskiej, pielęgnujące i podnoszące świadomość narodową.
Niniejszy cel realizować będziemy poprzez zajęcia:
– plastyczne – podtrzymywanie tradycji narodowych,
– fotograficzne/medialne – m.in. wyjścia do kina,
– turystyczno-etnograficzne – wycieczka do Łojewa.

– „Moje życie – aktywne i twórcze” w ramach działalności w zakresie nauki, edukacji, o światy i wychowania. Ma on na celu stworzenie takiej oferty programowej dla 40-osobowej grupy dzieci i młodzieży skupionej w Domu Aniołów Stróżów Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Kruszwicy – by przeciwdziałać jej wykluczeniu społecznemu i zapewnić możliwości właściwego rozwoju.
Niniejsze zadanie realizować będziemy poprzez udostępnienie młodzieży szerokiej oferty programowej:
– zajęcia kulinarne (w tym kujawska kuchnia regionalna) – konkurs kulinarny,
– zajęcia muzyczne (połączone z rytmiką i nauką tańca) – pozwolą m.in. przygotować się uczestnikom do Konkursu Poezji Religijnej, występu podczas Imprezy Końcowej,
– zajęcia sportowe – przygotowujące m.in. do Turnieju w Tenisie Stołowym i Turnieju w Kręgle; wyjścia na basen/kręgielnię/siłownię/itp.,
– Klub Historyczny – cykl zajęć obejmujących historię Polski (ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu), zakończonych Konkursem wiedzy o Kruszwicy i regionie nadgoplańskim, pisanie recenzji o filmach obejrzanych w kinie.