Nazwa Projektu: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel projektu: udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Grupa docelowa: osoby kwalifikujące się do tego typu świadczeń – osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający odpowiednią kwotę – aktualnie wynosi on 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wsparcie w ramach projektu:
– osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Miejsce realizacji: Gniezno
– Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

HISTORIA REALIZACJI PROGRAMU
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE – 06.2023
LISTA PLACÓWEK
ZESTAW ROCZNY
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 2022