Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oferuje osobom potrzebującym założenie indywidualnego subkonta, które umożliwia podopiecznym zbieranie środków pochodzących z darowizn oraz 1% podatku.

Wydzielone konto księgowe, łącznie z indywidualnym dopiskiem daje możliwość osobie w trudnej sytuacji życiowej gromadzenia pieniędzy na określony cel np. zakup leków, opłacenie nierefundowanych operacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego itp. Z tej formy pomocy korzystają m.in. osoby chore, niepełnosprawne, żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych, pogorzelcy.

Caritas refunduje poniesione przez właściciela subkonta koszty na podstawie przedstawionych faktur do wysokości posiadanych na subkoncie podopiecznego środków pieniężnych.

Dziękujemy za okazywane nam zaufanie i wsparcie pomocy niesionej przez Caritas osobom najbardziej potrzebującym.

WNIOSEK O UTWORZENIE SUBKONTA

SUBKONTA CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

11sty/19

Pomoc dla mieszkańców Wenezueli

Wenezuelczycy umierają z powodu braku żywności, wody, leków.
Każdy z nas może pomóc odpowiadając na apel księdza Floriana i przekazując środki na konto Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej