ul. Ujska 31, 64 – 800 Chodzież
tel. 067/282-91-79, fax. 067/282-91-79
e-mail: swietlica.chodziez@caritas.gniezno.pl
p.o. kierownika: s. Agnieszka Kulas

konto bankowe: 88 1090 1317 0000 0000 3103 1494

     Świetlica prowadzona jest przez Siostry Serafitki, przy wspólpracy z naszą Caritas. Na popołudniowe zajęcia w świetlicy uczęszcza średnio około 30 dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin niezamożnych, wielodzietnych oraz przeżywających różnego rodzaju kryzysy. Najważniejszym celem pracy świetlicy jest działalność profilaktyczna i socjalizacyjna. Podopieczni mogą liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji oraz rozwiązywaniu szkolnych problemów. Świetlica zapewnia ciekawe spędzanie wolnego czasu – prowadzone są zajęcia sportowe oraz warsztaty plastyczne, muzyczne, etnograficzne i teatralne. W czasie wakacji młodzież bierze udział w półkoloniach oraz wyjeżdza na wycieczki i obozy. Świetlica pełni funkcję dydaktyczne, opiekuńczo wychowawcze, a także wspiera indywidualny rozwój wychowanków. Placówka wspólpracuje z kuratorami, pedagogami szkolnymi, a także policją, sądem oraz ośrodkiem pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej w Chodzieży.

18lis/20

„Świetlica Środowiskowa w Chodzieży – drogą ku pełnej aktywności”

Otaczanie dzieci i młodzieży opieką, tworzenie warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień czy wyrównywanie braków wychowawczych rodziny to główne zadania jakie stoją przed Świetlicą Socjoterapeutyczną “Promyk Dobra” w Chodzieży. Funkcjonowanie placówki nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie otrzymane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.