18kwi/20

Akcja Pomoc dla seniora

„Pomoc dla seniora” – to nowa akcja pomocowa Caritas zainicjowana w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem. . Na start akcji, skierowanej do osób starszych, które w obecnej sytuacji wymagają szczególnej troski i opieki, Caritas Polska przeznaczy milion złotych.

18kwi/20

Caritas pomaga szpitalom

Drugą obok kampani #PomocDlaSeniora inicjatywą uruchomioną przez Caritas w związku z epidemią w Polsce jest akcja #WdzięczniMedykom. Projekt ten zakłada interwencyjną zbiórkę pieniędzy na niezbędne wyposażenie placówek medycznych zaangażowanych w walkę z pandemią, w tym zakup m.in. respiratorów oraz środków ochrony osobistej dla medyków.

18kwi/20

Miłosierdziem budujemy Kościół Boży -76 Tydzień Miłosierdzia

W dniach 19-25 kwietnia 2020 r. obchodzimy w Kościele w Polsce 76. Tydzień Miłosierdzia. Przypada on w szczególnie trudnym czasie, ze względu na panującą epidemię. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”.