Integracyjne Centrum Aktywności “Nadzieja Życia”
ul. ks. B. Gordona 2, 88-100 Inowrocław
tel. 052/353-81-92, fax. 052/353-81-92
e-mail: ica.inowroclaw@caritas.gniezno.pl

   Integracyjne Centrum Aktywności jest placówką wielofunkcyjną – składa się na nią warsztat terapii zajęciowej oraz świetlica socjoterapeutyczna. W warsztacie terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu Inowrocławia i okolic.
Celem terapii zajęciowej prowadzonej w Naszym Ośrodku jest zwiększenie zakresu samodzielności, zaradności życiowej. Utrzymanie aktywności i umysłowej, rozwijanie własnej wartości i sensu życia. Eliminację monotonii dnia codziennego, nudę, pustkę.
Terapeuci organizują czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć. Zajęcia kształtują u uczestników umiejętność harmonijnego współżycia w grupie, pozwalają nawiązać przyjaźnie. Uczą dokładności i przyczyniają się do rozwoju pracowitości, własnej twórczości. Podczas całotygodniowego planu zajęć podopieczni uczestniczą m. in w: ergoterapii, socjoterapii, arteterapii, muzykoterapii. Biorą udział w różnego rodzaju konkursach, zawodach (literackie, plastyczne, sportowe). Prócz zajęć w ośrodku często organizowane są wyjazdy plenerowe.
Świetlica współpracuje z rodzicami, pedagogami, wychowawcami oraz pracownikami socjalnymi.