Szkolne Koła Caritas organizowane są przy szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie naszej archidiecezji. Są organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie danej szkoły pod nadzorem dyrekcji, włączając się na zasadach wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Ich głównym zadaniem jest skupianie młodych ludzi chętnych do niesienia pomocy potrzebującym. W ramach swojej działalności Koła organizują akcje charytatywne w szkole i jej najbliższym otoczeniu, promują ideę wolontariatu oraz włączają się w akcje organizowane przez naszą Caritas.

 
      Jak założyć Szkolne Koło Caritas?

  1. Uczniowie i nauczyciele chcący działać w Szkolnym Kole Caritas AG zwracają się do Dyrektora Szkoły, aby wystąpił do Caritas o powołanie Koła.
  2. Dyrektor Szkoły występuje do Dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z prośbą o powołanie Szkolnego Koła Caritas oraz informuje, kto będzie Opiekunem Koła, a także proponuje Asystenta kościelnego.
  3. Dyrektor Caritas AG powołuje Szkolne Koło Caritas.
  4. Szkolne Koło Caritas rozpoczyna działalność.