Nazwa Projektu: Program ‘Skrzydła”

Cel projektu: program służy wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, których prawidłowa edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej.

Grupa docelowa: dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, czasami dotkniętych dodatkowym problemem (choroba, niepełnosprawność, odejście lub śmierć jednego z rodziców, choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Obecnie w ramach projektu objętych pomocą jest 15 dzieci.

Wsparcie w ramach projektu: w zależności od potrzeb, polega na zapewnieniu obiadu w szkole, odzieży, przyborów szkolnych oraz dofinansowaniu wycieczek i wyjazdów. Opłacane są również zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne oraz korepetycje. Często część stypendium przeznaczana jest na zakup lub dofinansowanie leków na co dzień używanych przez ucznia, bez których utrudnione byłoby funkcjonowanie.
Roczne stypendium dla jednego dziecka wynosi 1.500 zł.

Miejsce realizacji: Archidiecezja Gnieźnieńska

Program „Skrzydła” realizowany jest dzięki wsparciu firm i osób indywidualnych, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. W ramach programu Skrzydła ofiarodawcy pomagają konkretnemu dziecku.

Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Caritas Polska.

Program można wesprzeć wysyłając SMS o treści SKRZYDLA na nr 72052 (koszt: 2,46 zł z VAT)