Nazwa Projektu: „Na codzienne zakupy” – edycja 2024

Cel projektu: Celem projektu jest wymierna, całoroczna pomoc finansowa dla osób starszych, samotnych, potrzebujących, zamieszkujących małe miejscowości lub wsie, w których pobliżu znajduje się sklep Biedronka oraz aktywizacja społeczna tych osób. Program ma również na celu zaktywizowanie grupy wolontariuszy, którzy opiekować się będą uczestnikami programu z określonego terenu oraz organizować dla nich działania towarzyszące.

Czas trwania projektu: 01.04.2024 -31.01.2025 r.

Grupa docelowa: osoby ubogie, potrzebujące, dotknięte wykluczeniem socjalnym i społecznym, w szczególności seniorzy.

Wsparcie w ramach projektu: przekazanie beneficjentom programu karty będącej nośnikiem bonu towarowego wydanego w formie elektronicznej, który umożliwiająca zapłatę za zakupy w sieci sklepów Biedronka (z wyłączeniem zakupu: wyrobów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów z kategorii: produkty dla zwierząt, tekstylia oraz artykuły przemysłowe). Miesięczna wartość doładowania na karcie wynosi 200 zł.

Miejsce realizacji: Archidiecezja Gnieźnieńska

Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Caritas Polska, przy współpracy z Fundacją Biedronki.

Film informacyjny dla seniorów
Film informacyjny dla wolontariuszy