Os. Orła Białego 20,
62-200 Gniezno,
tel./fax 61/425-57-84, 572 529 201
mail: przedszkoleorzelki@caritas.gniezno.pl
strona www: www.orzelki.gniezno.pl
dyrektor: ks. dr Marcin Andrzejewski
zastępca dyrektora: Bartosz Witowski

Przedszkole funkcjonuje od 2013 roku, czynne jest od poniedziałku do piątku od 5.30 do 16:30. Posiada kolorowe, jasne, bogato wyposażone sale- dostosowane do potrzeb dzieci podczas zabaw i nauki. Walorem placówki jest plac zabaw wyposażony w atrakcyjne i bezpieczne urządzenia terenowe.

Nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która ustawicznie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności podejmując różne formy doskonalenia. Atmosfera pełnej akceptacji dziecka umożliwia promowanie zainteresowań i umiejętności dzieci nie tylko w przedszkolu, ale i w szerokim środowisku. Nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwa również grono specjalistów: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta oraz prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Promujemy zdrowy styl życia, który jest nieodłącznie związany z aktywnością ruchową jak i edukacją ekologiczną. Poza tym nie zapominamy o wpajaniu naszym małym pociechom wartości chrześcijańskich i zapoznawania ich z tradycjami patriotycznymi.

W ofercie edukacyjnej obok zajęć dydaktycznych i nauki języka angielskiego oferujemy m. in. rytmikę, naukę dobrych manier, podstawy autoprezentacji, zajęcia kreatywne (plastyczne, sensoryczne, teatralne).