Dzień Dobra to radosne święto pomagania, wyjątkowy czas dla wolontariuszy i wszystkich, którzy uczestniczą w dziełach miłosierdzia Caritas. W tym roku Dzień Dobra obchodzony będzie 13.04. i przebiegać pod hasłem „Obdarowani”. W całej Polsce wspólnoty Caritas organizują pikniki, festyny, warsztaty, biegi, kiermasze i wiele innych atrakcji.

   Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej rozpoczyna radosne świętowanie od Niedzieli Miłosierdzia (7.04.), która jest patronalnym świętem Caritas. Przez cały kolejny tydzień w naszych placówkach, wspólnotach odbywać się będą wydarzenia, spotkania poprzez które chcemy pokazać, jak wiele dobra jest w nas. Centralne wydarzenie w Archidiecezji Gnieźnieńskiej odbędzie się w poniedziałek 8.04. i związane będzie z uroczystą inauguracją Przedszkolnego Koła Caritas, które powołane zostanie w Niepublicznym Przedszkolu „Orzełki” prowadzonym przez Caritas. Będzie to pierwsze Przedszkolne Koło Caritas działające w naszej archidiecezji.

– Nie ma lepszej okazji do zainaugurowania nowej Wspólnoty Caritas, jak tuż po Niedzieli Miłosierdzia i przed Dniem Dobra. To bowiem czas, w którym szczególnie doceniamy dobro płynące z naszych serc i akcentujemy radość, jaką daje niesienie pomocy innym. Nasze przedszkolaki wiedzą, jak ważne jest pomaganie i zawsze chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Chcemy pielęgnować to dzieło, uwrażliwiać od najmłodszych lat na potrzeby osób ubogich, schorowanych, starszych i kształtować już od dziecka postawę miłosierdzia – mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Marcin Andrzejewski.

        Uroczystość odbędzie się w siedzibie Caritas na os. Orła Białego 20 w Gnieźnie w poniedziałek 8.04.2024 r. Wstępem do tego wydarzenia będzie przedstawienie krótkiej prezentacji o dziecięcym  wolontariacie i misji Przedszkolnego Koła Caritas. Nasi najmłodsi wolontariusze złożą uroczyste ślubowanie i zaprezentują część artystyczną o tematyce pomagania. W uroczystości wezmą udział zaproszeni goście – przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas i Parafialnego Zespołu Caritas, którzy zaświadczą o tym, że pomagać można w każdym wieku od przedszkola, poprzez lata szkolne, dorosłość i wiek senioralny.