Os. Orła Białego 20,
62-200 Gniezno,
tel./fax 61/425-57-87
e-mail: oms.gniezno@caritas.gniezno.pl
kierownik: Bartosz Witowski

Ośrodek Miłosiernego Samarytanina jest placówką wielofunkcyjną, na którą składają się:

– gabinet i sala rehabilitacyjna – usługi medyczne prowadzone są na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zarówno u pacjentów w domu, jak i w Ośrodku. Rehabilitacja polega głównie na realizacji zleceń lekarzy w zakresie kinezyterapii oraz masażu leczniczego.

– punkt wczesnej interwencji, w którym zespół specjalistów diagnozuje rozwój psychomotoryczny dzieci i wyznacza kierunek wspomagania ewentualnych opóźnień poprzez ułożenie programu rehabilitacji.

– świetlica integracyjna, w której prowadzona jest terapia zajęciowa, dla dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu Gniezna i okolic. Warsztaty plastyczne odbywają się codziennie w godzinach przedpołudniowych.

– wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz medycznego dla osób niepełnosprawnych.