Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest między innymi realizowanie inicjatyw stawianych przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Wolontariusze PZC angażują się przede wszystkim w służbę chorym, ubogim, samotnym i niepełnosprawnym.
     Celem Zespołu jest zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb parafian oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia. Strukturę PZC tworzą osoby dorosłe, czynne zawodowo i emerytowane. Ich największym atutem jest duże doświadczenie zawodowe i życiowe. Przewodniczącym PZC jest zawsze proboszcz parafii. On mobilizuje wspólnotę parafialną do praktykowania miłosierdzia. Razem z wolontariuszami rozpoznaje potrzeby swoich parafian i w miarę możliwości przychodzi im z pomocą.
   Parafialne Zespoły Caritas powoływane są przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na wniosek proboszcza danej parafii.

W JAKI SPOSÓB POWOŁAĆ PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS?

  • Parafia, która pragnie założyć Parafialny Zespół Caritas, zwraca się z oficjalnym pismem do dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. (poniżej wzór zgłoszenia o powołanie PZC).
  • Zespół zostaje powołany przez dyrektora Caritas AG, który przekazuje proboszczowi decyzję o powołaniu.
  • Członkami PZC są wolontariusze, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, aby pomagać innym (członkowie czynni), bądź też systematycznie wspierają działania PZC poprzez pomoc finansową lub logistyczną (członkowie wspierający). Są również sympatycy, którzy okazjonalnie i w miarę swoich możliwości służą tym, co mają.
  • W skład zespołu może wchodzić od kilku do kilkudziesięciu osób. Rada PZC składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika. Duchową opiekę nad PZC sprawuje proboszcz. Jest on przewodniczącym PZC.