Strona www

Plik 1
Plik 2
Plik 3
Plik 4
Plik 5
Plik 6

Ogłoszenie wyników

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego realizacji robót budowlanych polegających na budowie magazynu wpłynęła jedna oferta od firmy DIDYMOS sp. z o.o. Oferta została oceniona pozytywnie.
Z firmą DIDYMOS sp. z o.o., ul. Ratajczaka 9, Śniaty, 64-050 Wielichowo zostanie podpisana umowa.