ul. Wierzbiczany (działka 15)
62-200 Gniezno,
tel. 533 528 977
mail:cpb.gniezno@caritas.gniezno.pl

  W ramach Centrum Pomocy Bliźniemu funkcjonuje magazyn żywnościowy, z którego wydawana jest żywność z nadwyżek europejskich.

  Centrum zajmuje się także dystrybucją odzieży i różnego rodzaju sprzętu dla potrzebujących. Działalność Centrum realizowana jest głównie przy współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas.