14lut/20

„Aktywny i społeczny powrót” – kontynuacja pomocy postpenitencjarnej

Miło nam Państwa poinformować, iż w ramach X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości ponownie realizować będziemy, tym razem do 31.12.2022 roku na terenie województwa wielkopolskiego projekt: „Aktywny i społeczny powrót”.