– DEKRET powołujący Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

– STATUT Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej            

SPRAWOZDANIE merytoryczne za rok 2020

SPRAWOZDANIE merytoryczne za rok 2022