– DEKRET powołujący Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

– STATUT Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej            

SPRAWOZDANIE merytoryczne za rok 2022

– SPRAWOZDANIE merytoryczne za rok 2023