– DEKRET powołujący Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

– STATUT Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej