Nazwa Projektu: “Samodzielnie, ale nie sami – przez życie”.

Projekt współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Grupa docelowa: 92 osoby niepełnosprawne z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Czas trwania projektu: od 01 kwietnia 2019 roku do 31  marca 2022 roku

Miejsce realizacji: Ośrodek Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie i Integracyjne Centrum Aktywności w Inowrocławiu.

Realizacja projektu:
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
– w Gnieźnie: 08.00-15.35,
– w Inowrocławiu – 7.00-15.00.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
– zgłoszenie się do placówki Caritas AG, przedłożenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie,
– przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem danego uczestnika oraz badania wstępnego (spisanie danych, pobranie dokumentu poświadczającego orzeczenie o niepełnosprawności, diagnoza, itp.),
– określenie kompetencji i umiejętności, które terapeuci w trakcie terapii starają się rozwijać,
– podpisanie oświadczenia RODO/deklaracji współpracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Formy wsparcia świadczone w ramach projektu to:

1. Rehabilitacja indywidualna dzieci na sali: liczba godzin udzielonej rehabilitacji w I okresie finansowania – 4030 godzin. 1 sesja trwa 1,5 godziny podczas, której stosujemy metody pracy opartej na:
– rehabilitacja indywidualna z wykorzystaniem elementów metod neurofizjologicznych (ok. 45 minut),
– integracja Sensoryczna indywidualna (ok. 45 minut).
– wiedza/informacja kontakt rodzica z fizjoterapeutą.

2.   Rehabilitacja grupowa dzieci na sali rehabilitacyjnej: liczba godzin udzielonej rehabilitacji w I okresie finansowania – 150 godzin. 1 sesja trwa 1,5 godziny podczas, której stosujemy metody pracy opartej na:
– zajęcia grupowe muzyczno-ruchowe z elementami Weroniki Sherborne (ok. 30 minut),
– zajęcia grupowe z elementami Integracji Sensorycznej (ok. 30 minut)
– zajęcia grupowe plastyczne z terapią ręki (ok. 30 minut).

3.    Rehabilitacja indywidualna dorosłych na świetlicy: liczba godzin udzielonej rehabilitacji w I okresie finansowania – 1320 godzin. 1 sesja trwa 1 godzinę podczas, której stosujemy metody pracy opartej na:
– ćwiczenia psychomotoryczne połączone z ćwiczeniami edukacyjnymi (ok. 20 minut),
– rehabilitacja – ćwiczenia fizyczne (ok. 20 minut),
– arteterapia (ok. 20 minut).

4.  Rehabilitacja grupowa dorosłych na świetlicy: liczba godzin udzielonej rehabilitacji w I okresie finansowania – ok. 1210 godzin. 1 sesja trwa 1 godzinę podczas, której stosujemy metody pracy opartej na:
– ergoterapia z socjoterapią (ok. 15 minut),
– arteterapia (ok. 15 minut),
– zajęcia komputerowe z ćwiczeniami edukacyjnymi (ok. 15 minut),
– rehabilitacja – ćwiczenia fizyczne (ok. 15 minut).