Nazwa Projektu: Spiżarnia Caritas

Cel projektu: Program ma na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez dystrybucję produktów spożywczych z krótkim terminem przydatności. Produkty odbierane są ze sklepów i wykorzystywane do przygotowania posiłków dla osób bezdomnych, starszych i potrzebujących. Drugim kanałem dystrybucji jest wydawanie żywności w postaci paczek w punktach wydawania żywności Spiżarnia Caritas lub w parafiach.

Działanie to wpisuje się w jeden z głównych celów strategicznych Caritas, jakim m.in. jest:
• ograniczenie skrajnego ubóstwa
• przeciwdziałanie nierównościom społecznym
• dążenie do poprawy jakości życia ludzi najuboższych poprzez przekazywanie im posiłków
oraz żywności.

Grupa docelowa: osoby bezdomne, ubogie, starsze, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Wsparcie w ramach projektu: osoby potrzebujące otrzymują pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków.

Czas trwania projektu: od stycznia 2019 r.

Miejsce realizacji: Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Ducha w Inowrocławiu

Program prowadzony jest w partnerstwie z Caritas Polska, przy współpracy z firmą Jeronimo Martins Polska S.A. – sklepy Biedronka.