PRZEKAŻ ŚRODKI FINANSOWE.
KAŻDA KWOTA MA ZNACZENIE!