ul.Kolegiacka 24, 88-153 Kruszwica
tel. 052/353-44-60
e-mail: das.kruszwica@caritas.gniezno.pl
konto bankowe: 13 1540 1056 2047 8400 1733 0001

Dom Aniołów Stróżów jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Kruszwica.
Celem funkcjonowania placówki jest udzielanie pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez organizację zajęć pozaszkolnych. Prowadzone są  m.in. zajęcia: plastyczne, muzyczne, sportowe, kulinarne. Młodzież chętnie bierze udział w konkursach i wyjazdach turystycznych. W placówce realizowany jest też program psychoprofilaktyczny.  Dom Aniołów Stróżów powstał w 2005 r. Jest czynny w godzinach popołudniowych a w zajęciach bierze udział 40-osobowa grupa wychowanków. Od roku 2012 przy placówce działa też Klub Seniora i Wolontariusza.

19paź/23

Młodzież, na którą zawsze można liczyć

W Domu Aniołów Stróżów w Kruszwicy zakończyły się zajęcia prowadzone w ramach dotacji „Młodzież – z szansą na lepszą przyszłość”, przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zajęcia miały na celu pogłębienie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.