ul.Kolegiacka 24, 88-153 Kruszwica
tel. 052/353-44-60
e-mail: das.kruszwica@caritas.gniezno.pl
kierownik: Piotr Olubiński

konto bankowe: 13 1540 1056 2047 8400 1733 0001

Dom Aniołów Stróżów jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Kruszwica.
Celem funkcjonowania placówki jest udzielanie pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez organizację zajęć pozaszkolnych. Prowadzone są  m.in. zajęcia: plastyczne, muzyczne, sportowe, kulinarne. Młodzież chętnie bierze udział w konkursach i wyjazdach turystycznych. W placówce realizowany jest też program psychoprofilaktyczny.  Dom Aniołów Stróżów powstał w 2005 r. Jest czynny w godzinach popołudniowych a w zajęciach bierze udział 40-osobowa grupa wychowanków. Od roku 2012 przy placówce działa też Klub Seniora i Wolontariusza.

15lis/22

Zdrowie – ważne dla kruszwickiej młodzieży

W Domu Aniołów Stróżów zakończono realizację dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Zdrowie- ile cię trzeba cenić…”. Dzięki dotacji, wychowankowie kruszwickiej placówki Caritas mogli realizować ofertę programową propagującą zdrowy styl życia. Pozwoliły na to zajęcia ze specjalistami i ciekawe zajęcia dodatkowe.