Nazwa Projektu: Razem możemy więcej – Spiżarnia Caritas

Cel projektu: Celem projektu jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej, warsztatów z zakresu żywienia i ekonomii oraz dystrybucję artykułów spożywczych.

Grupa docelowa: Bezpośrednimi odbiorcami projektu są osoby starsze/ubogie, osoby z niepełnosprawnością, wolontariusze – ok. 600 osób. Pośrednimi odbiorcami jest społeczność w/w powiatów – osoby dorosłe, dzieci i młodzież przedszkolno-szkolna – ok. 1 200 osób oraz sektor prywatny – sklepy wielkopowierzchniowe.

Wsparcie w ramach projektu:
Realizacja projektu przyczyni się:
– do wzrostu świadomości dwoistości problemu, jakim jest marnowanie żywności i jednocześnie panujące ubóstwo,
– przeciwdziałania temu zjawisku.

Miejsce realizacji:
Projekt  realizowany będzie w okresie od 03 czerwca do 30 listopada 2020 roku w województwie wielkopolskim, na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, słupeckiego, wągrowieckiego.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

NIE MARNUJ – ULOTKA DO POBRANIA
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ  – ULOTKA DO POBRANIA