Punkt wsparcia dla rodzin w kryzysie Ognisko Nadziei mieści w tzw. Lamusie przy ulicy Łaskiego 2a i czynny jest dwa razy w tygodniu w godzinach 17.00-19.00. Na wizytę można umówić się telefonicznie pod nr 795 108 176. Porady specjalistów są bezpłatne.

Osoba dyżurująca jest osobą pierwszego kontaktu, która udziela wszelkich informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz umawia na spotkania ze specjalistami:

Psychologiem
– odreagowanie napięć związanych z trudną sytuacją życiową,
– zaktywizowanie do samodzielnego podejmowania decyzji i szukania sposobów radzenia sobie z problemami.

Prawnikiem
– pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw,
– udzielanie porad prawniczych,
– odpowiednie nakierowanie do odpowiednich instytucji,
– pomoc w konstruowaniu i czytaniu pism urzędowych.
Mediatorem

– pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w rodzinie, między małżonkami, w sąsiedztwie, itp.

Projekt prowadzony jest przez Caritas wspólnie z Referatem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.