Kołdrąb 8, 88 – 430 Janowiec Wlkp.
tel. 52 302-60-25 lub +48 698684253
e-mail: dd.koldrab@caritas.gniezno.pl
dyrektor: Justyna Krzywdzińska
konto bankowe: 09 1020 4115 0000 9602 0233 3342

W Kołdrąbiu znajdują się dwa Domy Dziecka, które są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjno-interwencyjnego. Zapewniają one całodobową opiekę oraz optymalne warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieciom – zarówno osieroconym społecznie jak i naturalnie. Dom Dziecka „Słoneczna Przystań” nr 1 przystosowany jest dla 30 wychowanków, natomiast w Domu Dziecka nr 2 może przebywać 14 dzieci. W placówce znajdują się profesjonalnie wyposażone pracownie: informatyczna, studio muzyczne, gabinet psychologiczny oraz trzy świetlice ze sprzętem audio – wizualnym. Dzieci otrzymują wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne. Domy są położone nad jeziorem kołdrąbskim i zaopatrzone w bazę sprzętu sportowo – rekreacyjnego (kajaki, rowery). Dla wychowanków często organizowane są zajęcia sportowe, m.in. wycieczki rowerowe, mecze piłki nożnej i siatkówki oraz wypoczynek nad wodą. Ponadto placówki utrzymują stałe kontakt z instytucjami, które pomagają w skuteczniejszym realizowaniu zadań dydaktyczno – wychowawczych. Placówki współpracują także z rodziną dziecka w celu powrotu dziecka do domu lub przygotowania wychowanka do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.