Kołdrąb 8, 88 – 430 Janowiec Wlkp.
tel. 52 302-60-25 lub +48 698684253
e-mail: dd.koldrab@caritas.gniezno.pl
dyrektor: Justyna Krzywdzińska
konto bankowe: 09 1020 4115 0000 9602 0233 3342

 

Domy Dziecka „Słoneczna Przystań” Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Kołdrąbiu są dwoma oddzielnie funkcjonującymi placówkami opiekuńczo – wychowawczymi typu socjalizacyjno – interwencyjnego.

W każdej placówce może przebywać, zgodnie z przepisami, czternastu Wychowanków. Zadaniem placówek jest tworzenie optymalnych warunków sprzyjających prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi Wychowanków przez zaspokojenie ich potrzeb biologicznych, poznawczych, psychicznych, religijnych i innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania.
Placówki zapewniają Dzieciom:
• odpowiednie warunki mieszkaniowe, wyżywienie, zaopatrzenie w odzież i inne przedmioty użytku osobistego,
• warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i utrzymania dobrego stanu zdrowia, właściwą opiekę lekarską,
• organizację życia sprzyjającą zachowaniu równowagi psychicznej i poczuciu bezpieczeństwa,
• realizację obowiązku szkolnego, uzyskanie wykształcenia zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz przygotowanie do pracy zawodowej,
• warunki do rozwinięcia cennych cech osobowości, a także umiejętności w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych, odpowiedzialnego wykonywania obowiązków, konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego.

Ponadto placówki utrzymują stały kontakt z instytucjami, które pomagają w skuteczniejszym realizowaniu zadań dydaktyczno – wychowawczych. Podejmują także, w miarę możliwości, szeroko rozumianą współpracę z rodziną Wychowanka, w celu umożliwienia powrotu Dziecka do rodziny pochodzenia lub przygotowania do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.