Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera OKNO…

 

  Okno Życia to miejsce, w którym kobiety, które nie mają możliwości zapewnienia swojemu nowonarodzonemu dziecku opieki, mogą anonimowo pozostawić niemowlę w Oknie, ratując tym samym jego życie.

Gnieźnieńskie Okno Życia znajduje się przy ul. Lecha 11 w Domu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Okno otworzyła Caritas  Archidiecezji Gnieźnieńskiej we współpracy z siostrami szarytkami.  Uroczystego otwarcia i poświęcenia dokonał ówczesny Prymas Polski abp Józef Kowalczyk dnia 26 marca 2012 roku,  w  Święto Zwiastowania Pańskiego.

Okno umieszczone jest w przyziemiu domu szarytek, z boku budynku, od strony dworca kolejowego. Miejsce to zapewnia anonimowość osobie, która chciałaby zostawić w nim niemowlę. Z drugiej strony znajduje się w centrum miasta, w niedalekiej odległości od dworca kolejowego i autobusowego. W oknie, na pościeli dla dziecka siostry położyły List do Matki , w którym zapewniają, że pozostawiła dziecko w bezpiecznym miejscu i że w ciągu 6 tygodni może się po nie zgłosić. Proszą również, by podała datę urodzenia dziecka oraz nadała mu imię. W oknie zapewniona jest odpowiednia temperatura i dostęp powietrza. W momencie pozostawienia dziecka w oknie uruchamia się alarm, który wzywa opiekujące się oknem siostry.
Do tej pory w gnieźnieńskim Oknie Życia swoje bezpieczne miejsce znalazło jedno dziecko. Zdrowego chłopczyka pozostawiono w oknie 26 sierpnia 2013 roku. Niemowlę to było 66. dzieckiem w Polsce, które otrzymało pomoc, dzięki oknom życia.

Niestety, wciąż zdarzają się przypadki pozostawienia niemowląt w przypadkowych miejscach, gdzie grozi im śmierć z wychłodzenia, dlatego  apelujemy o rozpowszechnianie informacji o Oknach. Ich adresy można znaleźć na stronie: www://caritas.pl/projekty/okna-zycia/