23lis/20

Moje aktywne życie bez nałogu

Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy zakończył realizację projektu „Moje aktywne życie bez nałogu”. Projekt był finansowany ze środków otrzymanych od Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakładał on realizację zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień wraz z zajęciami kulturalnymi i sportowymi dla młodzieży z problemem uzależnień w rodzinie.

19lis/20

Odpowiedzialna młodzież z Kruszwicy

Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy zakończył realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Młodzież odpowiedzialna i pełna pomysłów”. Uczestnikom zadania zaproponowano szeroką ofertę programową, wśród której były m.in. zajęcia kulinarne, muzyczno-taneczne oraz warsztaty dziennikarskie i plastyczne.

18lis/20

„Świetlica Środowiskowa w Chodzieży – drogą ku pełnej aktywności”

Otaczanie dzieci i młodzieży opieką, tworzenie warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień czy wyrównywanie braków wychowawczych rodziny to główne zadania jakie stoją przed Świetlicą Socjoterapeutyczną “Promyk Dobra” w Chodzieży. Funkcjonowanie placówki nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie otrzymane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

12lis/20

Senior – zdrowy i twórczy

Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy realizował w 2020 r. program „Senior-zdrowy i twórczy.” Celem programu było propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia seniorów oraz ich integracja z młodym pokoleniem.

07lis/20

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2020

W związku z sytuacją epidemiczną w której jesteśmy, myśląc o świętach Bożego Narodzenia, a także naszych podopiecznych, którym regularnie pomagamy ze środków corocznie zbieranych w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom gorąco zachęcamy do nabywania świec Caritas.