Nazwa Projektu: Program Senior Caritas – “Poznaję świat”

Program realizowany jest dzięki współpracy z Caritas Polska oraz Jeronimo Martins Polska S.A.

Cel projektu: propagowanie aktywnego i zdrowego życia seniorów oraz integracja międzypokoleniowa

Czas trwania projektu: maj – grudzień 2019

Grupa docelowa: osoby w wieku 60+ oraz młodzież i dzieci (wnuczkowie Seniorów lub podopieczni placówek Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej)

Miejsce realizacji: Dom Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej chęci uczestnictwa w programie i podpisanie oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Realizacja projektu:
– cykliczne warsztaty manualne
– aktywizacja sportowa i rekreacja ( cykliczna gimnastyka relaksacyjna i wycieczka do Lichenia)
– aktywizacja kulturalna (wyjście do kina).