Nazwa Projektu: Przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków dla ubogich.

Cel projektu: zminimalizowanie skutków zjawiska ubóstwa, bezdomności – poprzez zapewnienie ciepłego posiłku dla 60 osób ubogich z terenu miasta Gniezna.

Czas trwania projektu: 01.01-31.12.2019 r.

Grupa docelowa: ludzie ubodzy, bezdomni – 60 osób (dzieci, kobiety, mężczyźni) z terenu miasta Gniezna znajdujący się:

– w trudnej sytuacji finansowej i życiowej,

– osoby wskazane, wytypowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie,

– wytypowani przez parafie,

– podopieczni schroniska dla bezdomnych,

– inne osoby zgłaszające się i proszące o posiłek.

Wsparcie w ramach projektu:

– zapewnienie wyżywienia – ciepły posiłek,

– przeciwdziałanie sytuacjom zagrażającym życiu osoby bezdomnej (wycieńczenie organizmu, zamarznięcia),

– wspieranie bezdomnych w pracy na drodze do stabilizacji życiowej (informowanie o możliwości uzyskania takiej pomocy m.in. w MOPS, w schronisku dla bezdomnych „Pomocna Przystań” w Gnieźnie, itp.).

Miejsce realizacji:

Gniezno:

– kuchnia – 62-200 Gniezno, os. Orła Białego 20

– jadłodajnia – 62-200 Gniezno, ul. Lecha 11 (budynek Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo).

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Gniezna.

23gru/19

Wigilia w jadłodajni Caritas

Wszystkich samotnych, ubogich i bezdomnych, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Stowarzyszenie Miłosierdzia oraz siostry szarytki zapraszają do jadłodajni przy ul. Lecha na uroczystą Wigilię o godz. 12.00. W tym roku do stołu zasiądzie również Prymas Polski abp Wojciech Polak.