Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w 2021 roku kontynuuje realizację projektu, którego celem jest zminimalizowanie skutków zjawiska bezdomności, ubóstwa poprzez zapewnienie ciepłego posiłku dla osób bezdomnych, ubogich z terenu miasta Gniezna.

Obiady wydawane są codziennie (nawet w święta) w jadłodajni przy ul. Lecha 11  (teren Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo) od godziny ok. 11.30 do ok. 12.15.
Z posiłku może skorzystać osoba bezdomna, uboga z terenu Miasta Gniezna.
Zadanie „Przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków dla ubogich” finansowane jest ze środków otrzymanych od Miasta Gniezno.