Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy realizował w 2020 r. program „Senior-zdrowy i twórczy.” Celem programu było propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia seniorów oraz ich integracja z młodym pokoleniem. Zajęcia prowadzone przez specjalistów i wolontariuszy, poszerzały wiedzę uczestników i miały pozytywny wpływ na ich zdrowie.

Podjęto różnorodne działania:
– warsztaty muzyczne/taneczne pozwoliły uczestnikom na: ćwiczenie śpiewu, występ chóru utworzonego w ramach zajęć, naukę tańca współczesnego, zajęcia rytmizujące.
– fizjoterapia – przeprowadzono  ćwiczenia mające na celu kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych, redukcję dolegliwości bólowych, ćwiczenia oddechowe, rozciągające, relaksacyjne. Ważną częścią zajęć były masaże. Pomagały one zredukować: ból, zmiany przeciążeniowe mięśni i leczyć zniekształcenia kostno-stawowe. Dużym powodzeniem cieszyły się też zajęcia z wykorzystaniem kamieni wulkanicznych, rozgrzewanych przed masażem.
– warsztaty kulinarne – obejmowały: Zajęcia teoretyczne -poświęcone zasadom dbania o zdrowie: odpowiedniej diecie, zdrowemu odżywianiu, walce ze złymi nawykami, używkami, zasadom zachowania się przy stole. Zajęcia praktyczne- pozwalające na nauce przyrządzania zdrowych potraw (sałatek, surówek, deserów, itp.), oraz wdrażania umiejętności prawidłowego nakrywania do stołu wraz z dbałością o higienę.
– warsztaty filmowo-fotograficzne uczyły techniki robienia zdjęć i filmowania w plenerze i studio, były powiązane z nauką obsługi urządzeń multimedialnych (kamera, smartfon, komputer), nadrywania filmów, płyt DVD itp.
Uczestnicy zajęć brali także udział w zajęciach kulturalnych: plastycznych – przygotowanie podkładek ze sznurka pod wystawę zdjęć, sporządzanie ozdób świątecznych i o tematyce patriotycznej oraz wyjazdów do kina i Teatru Miejskiego (Inowrocław). 
Zajęcia sportowe – obejmowały wyjazdy na basen i kręgle (Inowrocław), ćwiczenia na siłowni (stacjonarnej i na świeżym powietrzu), tenis stołowy (w DAS i Turniej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy) oraz gry świetlicowe.
Realizacja projektu pozwoliła na poprawę samopoczucia, dała też siłę  i nadzieję na lepsze radzenie sobie uczestników zajęć z rozwijającą się epidemią koronawirusa.   

Tekst: Piotr Olubiński
Zdjęcia: Hanna Olubińska