Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej informuje, iż dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2021 na terenie Chodzieży realizujemy następujący projekt: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży przez okres, co najmniej 6 miesięcy”.

Celem niniejszego zadania jest minimalizowanie wszelkiego typu napięć emocjonalnych, nabycie wiedzy, rozwinięcie talentów i zainteresowań wśród 26 osób – dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
Dzięki przeprowadzonym zajęciom nastąpi zminimalizowanie skutków zjawisk, na które narażeni, na co dzień są uczestnicy – poprzez tematykę skierowaną na zakwestionowanie niekorzystnych norm, oczekiwań i przekonań, umożliwiającą zbudowanie w ich miejsce norm, przekonań i oczekiwań prawdziwych i pozytywnych.
Uczestnicy nabędą nowe umiejętności przydatne w przyszłym życiu, m.in.:
– większą świadomość na temat używek – socjoterapia,
– poprawią wyniki w nauce – edukacja.