Kacper ma 17 lat. Od urodzenia jest dzieckiem z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Zdiagnozowano u niego całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym między innymi autyzm i upośledzenie umysłowe. Niepełnosprawność uniemożliwia mu samodzielne funkcjonowanie, wymaga stałej, całodobowej opieki innych osób.  

Kacper ma też głęboki niedosłuch, co dodatkowo utrudnia mu kontakt z bliskimi. Chłopiec leczony jest także endokrynologicznie z powodu zaburzeń wzrastania.
Rodzina Kacpra walczy o jego zdrowie i życie. Aby utrzymać syna w jak najlepszej formie starają się zapewnić mu regularną rehabilitację. Dojazdy do lekarzy na terenie całej Polski, zakup leków, opłacenie turnusów rehabilitacyjnych to tylko część ogromnych wydatków, jakie muszą regularnie ponosić.
Dlatego zwracają się z prośbą do wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc w zapewnieniu Kacprowi godnego, dobrego życia.

Prosimy o wpłaty dla Kacpra na konto Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej: PKO Bank Polski 26 1020 4115 0000 9102 0050 0272 z dopiskiem:  “DLA KACPRA JANUSZEWSKIEGO”.
Dajmy mu szansę na lepsze życie.