„Senior – doświadczony i aktywny” to nowy projekt, który realizować będziemy w 2019 roku na terenie Kruszwicy, dzięki dofinansowaniu ze środków Caritas Polska w ramach Programu Senior Caritas.

Celem tego projektu jest propagowanie aktywnego i zdrowego życia seniorów oraz wdrażanie integracji i solidarności międzypokoleniowej. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistę oraz wolontariusza. Przewidziane są następujące działania – 64 godziny zajęć:

– Klub Artystyczny – zajęcia plastyczne, wspólne redagowanie kroniki,

– aktywizacja kulturalna, m.in. wyjazdy do kina, teatru, na koncerty,

– aktywizacja sportowa i rekreacja – basen, kręgle, siłownia, gry świetlicowe, wycieczka.