Wczoraj obchodziliśmy dzień patronki Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – św. Matki Teresy z Kalkuty. Z tej okazji z pracownikami i podopiecznymi naszej Caritas spotkał się prymas Polski abp Wojciech Polak.

   Prymas odwiedził miejscowe placówki Caritas – Ośrodek Miłosiernego Samarytanina, Przedszkole „Orzełki” oraz Dom Matki i Dziecka. Odwiedziny były okazją do krótkich rozmów z osobami, nad którymi każdego dnia Caritas roztacza swą opiekę – niepełnosprawnymi, chorymi, samotnymi matkami. Wizyta Arcybiskupa była też radosnym przeżyciem dla przedszkolaków, które zaśpiewały dla Prymasa m.in. Hymn Przedszkola Orzełki.
   Na spotkanie z Metropolitą Gnieźnieńskim przybyli również kierownicy placówek Caritas z całej archidiecezji. Tuż przed południem, w kaplicy Caritas prymas Polski abp Wojciech Polak przewodniczył Mszy św., koncelebrowanej z dyrektorem naszej organizacji księdzem prałatem Krzysztofem Stawskim. W 30 rocznicę istnienia Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Ksiądz Prymas podziękował pracownikom za całe czynione dobro nawiązując do słów św. Matki Teresy z Kalkuty „Tak, mam wiele ludzkich słabości, wiele ludzkich nędzy […] Lecz On się uniża i posługuje się nami, tobą i mną, abyśmy byli Jego miłością i Jego współczuciem w świecie, pomimo naszych grzechów, mimo naszych nędz i wad. Uzależnia się On od nas, aby kochać świat i pokazać mu, jak bardzo go kocha. Jeśli zbytnio zajmiemy się sobą, to nie będziemy mieli czasu dla innych” i zwrócił się do zebranych „Wy nie zajmujecie się sobą”.

Marta Knaź-Nowak
Fot. Marta Knaź-Nowak