Imprezą Końcową, Dom Aniołów Stróżów podsumował dotacje otrzymane w 2019 r. Występy młodzieży i seniorów, związanych z kruszwicką placówką Caritas, odbyły się w obecności licznie przybyłych gości, wśród których byli: Teresa Tenerowicz – radna Kruszwicy, specjaliści prowadzący zajęcia (plastyczne, fotograficzne, muzyczno-taneczne, kulinarne, fizjoterapeutyczne, socjoterapeutyczne, porady psychologiczne), słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Otwierający Imprezę, kierownik DAS, Piotr Olubiński przedstawił sprawozdanie z realizacji otrzymanych  dotacji, podkreślając ich ilość (w sumie 9- zleconych przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiat Inowrocławski, Gminę Kruszwica, Caritas Polska i Kulczyk Foundation) i różnorodność (kierowane są do młodzieży, seniorów i rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej). Koncert prowadziła Hanna Olubińska, a na scenie pojawili się seniorzy i młodzież uczestnicy zajęć w DAS. Wykonywano popularne utwory muzyczne i poezję, autorstwa m.in. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Agnieszki Osieckiej. Nagrodzono uczestników konkursów: „Z Dziejów Kruszwicy” i „Pod skrzydłami anioła…” oraz specjalistów prowadzących zajęcia. 
W holu można było obejrzeć prace plastyczne i fotograficzne wykonywane podczas zajęć  oraz konsumować kanapki przygotowane przez uczestników warsztatów kulinarnych.

Tekst: Piotr Olubiński
Zdjęcia : Hanna Olubińska