W okresie od maja do grudnia br. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej realizowała program propagujący aktywny i zdrowy styl życia seniorów oraz integrację międzypokoleniową.

Realizacja projektu obejmowała:
– cykliczne warsztaty manualne
– aktywizację sportową i rekreację ( cykliczna gimnastyka relaksacyjna i wycieczka do Lichenia)
– aktywizację kulturalną (wyjście do kina).

Programem objęta była grupa 50 seniorów z terenu Archidiecezji Gnieźnieńskiej, z czego 50 osób uczestniczyło we wrześniowej wycieczce do Lichenia. Spośród wszystkich seniorów uczestniczących w projekcie 15 osób brało aktywny udział w: cyklicznych warsztatach manualnych (raz w miesiącu po 2 godziny), cyklicznej gimnastyce relaksacyjnej (raz w miesiącu po 1 godzinie), oraz w jednorazowym wyjściu do kina – w sierpniu beneficjenci programu wybrali się do kina na film pt. „Na bank się uda”.
W programie, w ramach integracji międzypokoleniowej, uczestniczyły również dzieci. Wnuczkowie seniorów i podopieczni placówek naszej Caritas chętnie uczestniczyli w zajęciach manualnych, tworząc wspólnie papierowe rękodzieło.
Program realizowany był dzięki współpracy z Caritas Polska i Jeronimo Martins S.A.