Od marca do grudnia 2019 r. Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy realizował dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Aktywna młodzież- poszukiwanie własnej drogi”.

Realizacja dotacji pozwoliła 40-osobowej grupie młodzieży skupionej w kruszwickiej placówce Caritas przezwyciężać wykluczenie społeczne i dała możliwości do jej właściwego rozwoju. Oferta programowa zajęć była bardzo bogata i obejmowała:
– zajęcia kulinarne (teoretyczne i warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem kuchni kujawskiej i zdrowego żywienia)
– zajęcia muzyczne i taneczne, pozwalające młodzieży kształtować gust muzyczny, uczyć się tańca nowoczesnego i przygotować do udziału w konkursach muzycznych.
– zajęcia fotograficzno-filmowe – uczyły technik fotografowania i filmowania, robienia zdjęć plenerowych, obsługi prasowej imprez.
– zajęcia plastyczne dotyczyły posługiwania się różnymi technikami plastycznymi (malarstwem, haftem, rzeźbą, rysunkiem, collage itp.).
Finałem tych zajęć był udział młodzieży w Konkursie Plastycznym „Pod skrzydłami anioła…”
Zajęcia sportowe i turystyczne były bardzo różnorodne. Obejmowały one wyjazdy na basen, kręgle i siłownię. Ponadto odbyły się mistrzostwa placówki w tenisie stołowym i warcabach. Pogłębieniu więzi z regionem służyła wycieczka do Bydgoszczy, w czasie której młodzież odwiedziła Muzeum Mydła i Historii Brudu, Papugarnię i ZOO w Myślęcinku. Zorganizowano Klub Młodych Humanistów w którym odbywały się wykłady z historii Kruszwicy i regionu zakończone Konkursem Historycznym, propagowano poezję (przygotowującą młodzież do udziału w Konkursie Poezji Religijnej i Imprezie Końcowej), odbywały się też wyjazdy do kina i teatru. Dorobek prowadzonych przez specjalistów zajęć można było zobaczyć na Imprezie Końcowej, która składała się z występów artystycznych, wystawy fotograficznej i plastycznej oraz konsumpcji zdrowego żywienia. W czasie imprezy zwycięscy konkursów otrzymali nagrody z rąk specjalistów i kierownika DAS.

Tekst : Piotr Olubiński
Zdjęcia : Hanna Olubińska