Od czerwca do listopada 2020 roku na terenie powiatów: gnieźnieńskiego,
słupeckiego i wągrowieckiego nasza Caritas realizować będzie projekt “Razem możemy więcej – Spiżarnia Caritas”.

     Celem projektu jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej, warsztatów z zakresu żywienia i ekonomii oraz dystrybucję artykułów spożywczych. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są osoby starsze/ubogie, osoby z niepełnosprawnością oraz wolontariusze.
Poprzez realizację projektu chcemy przyczynić się do wzrostu świadomości dwoistości problemu, jakim jest marnowanie żywności i jednocześnie panujące ubóstwo oraz przeciwdziałać temu zjawisku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.