08gru/20

Zaproszenie do udziału w Wigilii bez Granic Online

Instytut Myśli Schumana po raz piąty organizuje Wigilię bez Granic tym razem również Online.
Celem Wigilii bez Granic jest budowanie relacji z osobami zepchniętymi na margines życia społecznego, samotnymi, starymi, którzy są dla nas obcy, “cudzy” zarówno z rodakami jak i z cudzoziemcami, którzy studiują albo pracują w Polsce.