Dzięki dotacji „Senior aktywny i nowoczesny” Caritas Polska, kruszwicki  Dom Aniołów Stróżów przeprowadził cykl szkoleń informatycznych dla seniorów pozwalających na skuteczniejszą obronę przed COVID-19. Zajęcia prowadzili znani kruszwiccy specjaliści w dziedzinie fotografii i dziennikarstwa: Mirosław Służałek i Przemysław Bohonos.

Warsztaty Fotograficzno-Filmowe umożliwiły nie tylko naukę posługiwania się kamerą i aparatem fotograficznym ale przede wszystkim sprawnej obsługi komputera i telefonu komórkowego. Pozwoli to na aktywność seniorów m.in. na facebooku i na szybki kontakt z rodziną, przychodniami itp.
Zajęcia Dziennikarskie – pozwoliły na odnalezienie przez seniorów swoich pasji: np. pisaniu tekstów-wspomnień, nagrywaniu krótkich filmów i wysyłaniu ich za pomocą komputera i telefonu, a także,  dzięki pośrednictwu Domu Aniołów Stróżów, stworzeniu telefonu zaufania dla osób które poczują się zagrożone, samotne lub będą potrzebować jakiejkolwiek pomocy (choćby zrobieniu zakupów).
Działania te, utrwalane przez uczestników w powstałej w DAS Kawiarence Internetowej, na pewno ułatwią walkę z pandemią koronawirusa i zwiększą poczucie bezpieczeństwa wśród seniorów- uczestników projektu.

Tekst: Piotr Olubiński
Zdjęcia: Hanna Olubińska