Celem akcji było zebranie trwałych produktów żywnościowych, a następnie rozdysponowanie ich (w formie paczek świątecznych) wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Zebrana żywność przeznaczona również będzie na przygotowanie posiłków dla osób bezdomnych i samotnych matek i ich dzieci.

Dziękujemy za hojność klientom sklepów, którzy zechcieli wrzucić do naszych koszyków artykuły spożywcze.
Szczególne podziękowania kierujemy do wolontariuszy i ich opiekunów, którzy poświęcili swój wolny czas i zaangażowali się w zbiórkę żywności.
W Gnieźnie w przeprowadzaniu akcji pomagali nam wolontariusze z niżej wymienionych placówek:
– Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie,
– Szkoła Podstawowa Milenium w Gnieźnie,
– Szkoły Mundurowe w Gnieźnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego
– III LO Gniezno,
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Gnieźnie,
– Zespół Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie,
– Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie

Słowa wdzięczności należą się również placówkom handlowym a szczególnie Kierownikom sklepów: Lidl i Biedronka, które wyraziły chęć współpracy i włączyły się do tej szlachetnej akcji.

Z całego serca DZIĘKUJEMY za Państwa pomoc !!!

W całej archidiecezji gnieźnieńskiej zebraliśmy 7.378 kg żywności; w samym Gnieźnie 1.472 kg.