W okresie od marca do grudnia 2021 roku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej realizowała w Kruszwicy projekt pn.: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży”.

W okresie realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:
– objęto bezpośrednim wsparciem – 40 osób,
– objęto pośrednim wsparciem ok. 30 osób,
– zorganizowano ok. 1200 godzin zajęć.

Powyższe działania przyczyniły się do osiągnięcia założonego celu, jakim było zminimalizowanie zjawiska agresji, napięć emocjonalnych, deficytów wychowawczych oraz zagrożeń, jakie niosą za sobą wyuczone postawy z domu – wśród 40 osobowej grupy dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówki opiekuńczo wychowawczej Dom Aniołów Stróżów Caritas AG w Kruszwicy.

Ponadto uczestnicy zadania pozyskali/nabyli konkretną umiejętność/wiedzę/itp.:
– umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
– rozwój emocjonalny,
– niwelowanie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
– nawiązywanie nowych, dobrych przyjaźni, integracja dzieci,
– umiejętność budowania odpowiednich relacji społecznych w rodzinie oraz wśród przyjaciół,
– wzrost poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
– budowanie odpowiedniej relacji między dzieckiem a rodzicami,
– wzrost poczucia własnej wartości,
– uczestnictwo w niecodziennych zajęciach dający pełniejszy rozwój i poznanie otaczającego świata,
– umiejętność zagospodarowania czasu wolnego w sposób mający na celu rozwój osobowy młodego człowieka,
– rozwinięcie swoich zainteresowań, pasji, talentów,
– umocnienie ducha i wiary w sens egzystowania,
– wiedza na temat szkodliwości alkoholu, narkotyków,
– zmiana dominacji postaw (motywy, ustosunkowania),
– zmiany w obszarze integracji postaw (kształtowanie nowych wzorców osobowych),
– rozwinięcie poczucia patriotyzmu lokalnego, przywiązania do Kujaw i Kruszwicy.

W ramach zajęć zorganizowano m.in.:
– konkurs plastyczny „Pod skrzydłami anioła …”,
– konkurs fotograficzny „Nadgoplańskie pejzaże”
– konkurs kulinarny „Zdrowie na talerzu”,
– zajęcia fotograficzno-filmowe,
– zajęcia kulinarne,
– zajęcia muzyczno-taneczne,
– zajęcia plastyczne,
– zajęcia sportowo-turystyczne,
– zajęcia propagujące ochronę zdrowia,
– zajęcia integracyjne – międzypokoleniowe,
– zajęcia specjalistyczne – z fizjoterapeutą, psychologiem, itp.
– zajęcia wakacyjne,
– wycieczka do Tucholi/Nakła nad Notecią,
– wyjścia do ośrodków kulturalno-sportowych.
Projekt finansowany był ze środków Gminy Kruszwica.