Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera/ów do wspólnej realizacji projektu z zakresu działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, rozwoju zielonej infrastruktury oraz ograniczenia zanieczyszczeń planowanego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ogłasza otwarty nabór Partnerów do realizacji projektu partnerskiego, zwanego dalej „Projektem”, z obszaru edukacji ekologicznej, rozwoju zielonej infrastruktury oraz ograniczenia zanieczyszczeń.

Projekt finansowany będzie w ramach Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 2 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, Działanie 2.10 „Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń”, nabór nr FEWP.02.10-IZ.00-001/23.

TREŚĆ OGŁOSZENIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY